ข่าวเด่นวันนี้  

"ครูลิลลี่" ค้านแก้ทับศัพท์ 176 คำ ห่วงเด็กสับสน

จากกรณีที่กองศิลปกรรมได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นประมาณ 300 ชุด เกี่ยวกับการเขียนคำยืมจากภาษาอังกฤษในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เพื่อสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงการเขียนคำที่ยืมจากภาษาอังกฤษใหม่ 176 คำ ให้ตรงตามอักขรวิธีไทย และการอ่านออกเสียงนั้น

นายกิจมาโนจญ์ โรจนทรัพย์ หรือครูลิลลี่ อาจารย์วิชาภาษาไทยสถาบันกวดวิชาชื่อดังระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพราะอาจทำให้เด็กเกิดความสับสนมากยิ่งขึ้น แม้ว่าคำทับศัพท์ในปัจจุบันจะออกเสียงไม่ตรงวรรณยุกต์ แต่ทุกคนก็ทราบดีว่าคำเหล่านั้นต้องออกเสียงอย่างไร

"ในฐานะเป็นครูภาษาไทย คิดว่าวิธีการดีที่สุดคือควรจะสอนให้เด็กอ่านออกเสียงให้ถูกต้องว่า ถ้าอ่านออกเสียงแบบนี้เป็นการออกเสียงตามแบบภาษาอังกฤษ และ แบบนี้คือการออกเสียงแบบภาษาไทย" ครูลิลี่กล่าว และว่าส่วนกรณีกังวลว่าชาวต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยแล้วจะสับสนว่าศัพท์บางตัวไม่มีวรรณยุกต์นั้น ครูลิลลี่แสดงความเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับคนในชาติมากกว่าจะไปห่วงชาวต่างชาติ เพราะเมื่อคนไทยไปเรียนภาษาต่างประเทศก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของภาษาเช่นกัน

ข้อมูลโดยwww.talkystory.com/ข่าวเด่นวันนี้